Iva Simonović

Ona je, vjerovatno, publici najdraža glumica Kolašinskog amaterskog pozorišta. Studira na Pravnom fakultetu u Podgorici.

Prvi put je kao amaterska glumica nagrađena 2008. godine, za ulogu Mileve u predstavi „Conect, bolan, conect“. Tada je na Festivalu dramskih amatera u Bijelom Polju proglašena za najbolju mladu glumicu.

Naredne godine dobila je nekoliko priznanja za igru u prestavi „Odvratna drama“: na Festivalu u Bijelom Polju osvojila je nagradu za glumačku bravuru „Fuad Zaimović Strela“, dok je na Festivalu festivala u Trebinju dobila „Zlatnu masku“ za najbolju sporednu žensku ulogu – za uloge Prve žene, Seljanke i Živke.

Evo i kompletnog spiska njenih dosadašnjih uloga:

JANJA, „Pljusak” Petra Petrovića
MILEVA, „Conekt, bolan, conekt”
ŽENSKA PRIKAZA, „Oblak u pantalonama”
PRVA ŽENA, SELJANKA, ŽIVKA, GOŠĆA, „Odvratna drama”
ŽIVKA, „Gospođa ministarka” Branislava Nušića